Forstår man sine linebuerne - hvordan og hvorfor, kan man med kvalitet, træne fluekastet, ud fra hvad linebuen fortæller.
Forståelsen af sammenhænget mellem line, stangtop bane og det vi som kaster har gjort for at det bliver sådan, kan bruges til fejlfinding og lave tilpasninger i kastet.

Ser man f.eks. linebuer der konstant er åbne, ved vi at stangtoppen må have fulgt en konveks bane gennem kastet. Spørgsmålet er blot, stammer den konvekse bane fra en stor kastevinkel, en mangelfuld acceleration eller muligvis en kombination af de to?
Som eksemplet, kan vi tage udgangspunkt i en typisk årsag til en konvekse stangtop bane: En stor kastevinkel, hvor stangen nærmer sig vandret i bagkastet og føres langt gennem fremkastet. Men hvorfor kommer stangens top for langt ned i bag og fremkastet?
Den typiske årsag, til en stor kastevinkel, er at håndleddet bøjer for meget og sender stangtoppen ned i bagkastet. Den lave stangtop ved afslutningen af bagkastet, vil resulterer i endnu en konvekse stangtop bane i fremkastet. Så i eksemplet her er årsagen til den store kastevinkel, at håndleddet bøjer for meget.

Når vi kender den fulde årsag til de åbne linebuer, har vi mulighed for at tilpasse kastebevægelsen. I tilfælde hvor håndleddet er for aktiv, skal vi have det “uddannet” til fluekastet. Det gøres ved gradvis at lade håndleddet bøjer mindre og mindre, til stangtoppen ikke længere “tabes” i bag- og fremkastet.
Når kastevinklen er passende, i forhold til linelængde uden for topøjet, vil stangtoppen følger en lige linje gennem kastet.
Vores visuelle sladrehank - linebuen, vil med smalle linebuer fortælle hvornår håndleddet har bestået lektionen og er blevet uddannet til fluekast...

Fejlfinding og fejlretningsmetoden kaldes for (Bruce Richards) 6-trin-metoden og kan bruges på stort set alle kast.
De 6 trin i metoden består af 3 fejlfindings trin og 3 fejlretnings trin:

Fejlfinding:

  • Line
  • Stang
  • Krop

Fejlretning:

  • Krop
  • Stang
  • Line

I eksemplet, konstaterede vi at linen havde åbne linebuer, fordi stangen bevægede sig gennem en for stor kastevinkel, på grund af håndleddet (krop) var for aktivt.
Løsningen var at bøje mindre i håndleddet (krop), så stangen bevægede sig gennem en mindre kastevinkel, der resulterer i at linen får en smallere linebue.

Hvis vi tager endnu et eksempel og i stikord anvender 6-trin-metoden på et tailing loop kunne det se ud som:
Linen: Tailing loop hvor fluen fanger linen.
Stang: Stangtoppen dykker gennem en smal kastevinkel.
Krop: Der trykkes ekstra på i "afleveringskastet".
Krop: Øge kastevinklen med et drift inden "afleveringskastet".
Stangen: Kastevinklen øges til den er tilpasset stangbøjningen.
Linen: Smalle linebuer, uden fluen fanger linen.

Ved at bruge 6-trin-metoden, kan du forholdsvis enkelt tilrette dit kast, både når der trænes og når du ved fiskevandet, med åbne linebuer, fanger udhængende grene, tæt under brinken, hvor drømmefisken står eller når tailing loops, gør at fluen fanger linen, hver gang der skal kastes 2 meter længere, for at komme ud til kæmpen på kysten…

Knæk og bræk
Lars Jakobsen
FFI - Master Casting Instructor
FFI - Two Handed Casting Instructor